Vilkår og binding

Vilkår for ydelser leveret af Idrætsprojektet er gældende fra 1. januar 2020.

Idrætsprojektet forpligter sig på at leve op til indgåede aftale, og gennemfører ALTID planlagte aftaler med mindre andet er aftalt med jer. Det er dog et grundvilkår, at Idrætsprojektet ikke kan garantere, at den enkelte borger ønsker at gennemføre alle tilrettelagte samværstimer.

Weekender, ferie-, fri- og lukkedage
Alle pakker/indsatser, som samarbejdspartnere (myndighed (BBU/BCH), skole (BUF) og institutioner) iværksætter med Idrætsprojektet som leverandør, inkluderer som udgangspunkt også samværstimer i skoleferier. Særlige aftaler, der afviger fra dette vilkår, kan indgås skriftligt via e-mail med Idrætsprojektets ledelse.

Idrætsprojektet arbejder som udgangspunkt ikke lørdag, søndag, helligdage, 1. maj, Grundlovsdag og 31. december. Idrætsprojektet holder hvert år lukket til faglige dage.  I indeværende år – 2020: 20. marts og 4. december.

Særlige aftaler, der afviger fra dette vilkår, kan indgås skriftligt via e-mail med Idrætsprojektets ledelse.

Opstart
Ønsker samarbejdspartner (myndighed/skole/institution) at iværksætte et forløb med Idrætsprojektet, tager denne kontakt til Idrætsprojektets visitationsafdeling. Forløbet med Idrætsprojektet vil blive igangsat på den mundtlig aftalte opstartsdato.

Samarbejdspartneren vil hurtigst muligt efter den mundtlige aftale er indgået modtage en e-mail med indholdet af aftalen, herunder relevant information på den aftalte pakke, opstartsdato og pris.

Har samarbejdspartner indsigelser og ændringer til den mundtlige aftale, bedes denne kontakte Idrætsprojektet ved at besvare e-mailen inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen. Der vil herefter blive fremsendt en ny e-mail fra Idrætsprojektet med indhold af aftalen.

Samarbejdspartner bekræfter aftalen med Idrætsprojektet, samt vilkår og binding, svarende til en kontrakt, ved at returnere e-mailen inden 7 dage efter modtagelsen med en bekræftelse af aftalens indhold. Modtager Idrætsprojektet hverken indsigelser eller bekræftelse inden 7 dage, betragtes aftalen af Idrætsprojektet som bekræftet af samarbejdspartner.

Antal ugentlige samværstimer
Antallet af ugentlige samværstimer afgøres af den valgte pakkes standard. Det er muligt at øge antallet af ugentlige samværstimer mod merbevilling i enhver indsats, såfremt det giver mening for alle involverede parter. Dette aftales ved opstart af forløbet eller undervejs i forløbet med Idrætsprojektets visitationsafdeling, og aftalen bekræftes via e-mail.

Pakkeskift
Det er muligt at ændre den oprindelige aftalte pakke til en anden undervejs i forløbet, såfremt det giver mening for alle involverede parter. Dette aftales med Idrætsprojektets visitationsafdeling, og aftalen bekræftes via e-mail.

Status
Idrætsprojektet forpligter sig til at sende en skriftlig status på forløbet i forbindelse med samarbejdspartners løbende opfølgninger eller efter behov.

Indskrivning, priser og opstartsfrister
Idrætsprojektet betragter borgeren som indskrevet i Idrætsprojektet, når der er indgået en mundtlig aftale om opstart af et forløb mellem Idrætsprojektet og samarbejdspartneren. Fakturering vil begynde ved den aftalte opstartsdato.

Priserne fremgår af aktuel pakkeoversigt. Priserne følger Københavns Kommune PL-fremskrivningssats, og fremskrives årligt.

Opstartsfrister
Hvis borgerne starter mellem den 1. og den 14. i måneden betales fuld måndespris
Hvis borgeren starter mellem den 15. og den 25. i måneden betale halv månedspris
Hvis borgeren starter mellem den 26. og den 31. i måneden betales ¼ månedspris

Betaling
Alle indsatser afregnes på månedsbasis, dog gælder det særligt for indsatser iværksat af BUF, at disse afregnes enten når forløbet afsluttes eller ved årets afslutning. I tilfældet af, at forløb iværksat af BUF strækker sig på tværs af kalenderår, vil der i december blive afregnet for den del af indsatsen, der er foregået i indeværende år.

Opsigelse
Såfremt samarbejdspartner ønsker at opsige kontrakten, gøres dette ved at sende en e-mail til Idrætsprojektets visitationsteam og/eller ledelse. Har forløbet været i gang i over 3 måneder, forbeholder Idrætsprojektet sig retten til at tage betaling for løbende måned + 30 dage.