Kombinationspakken

  • ""
Kombinationspakken er en fleksibel indsats til børn og unge, der bygger bro til skole, uddannelse og fritidstilbud.

Idrætsprojektets Kombinationspakke er et fleksibelt og intensivt tilbud, der skræddersys til at imødekomme den enkeltes behov for støtte to til fem dage om ugen. Indsatsen kan justeres løbende, så den følger barnets/den unges udvikling og progression, ligesom Idrætsprojektet kan følge med barnet/den unges i hjemmet, i skolen og i fritiden. Indsatsen tilrettelægges med barnets/den unges behov for øje og med afsæt i deres interesser og ambitioner. Kombinationspakken er målrettet en tilknytning til samfundets positive fællesskaber i fritidsliv, skole, uddannelse og/eller beskæftigelse.

Målgruppe
Målgruppen for Kombinationspakken er børn og unge, som har behov for et særligt fleksibelt tilbud for at imødekomme deres be­hov for støtte og situation. De har brug for guidning og vej­ledning med henblik på at få en fast tilknytning til civilsamfundet – til skole, uddannelse og fritidsliv. De har evt. behov for støtte alle fem hverdage og er uafklaret omkring fremtiden.

Kerneelementer

  • Et skræddersyet individuelt og innovativt forløb med udgangspunkt i barnet/den unge/familiens situation.
  • Ressource- og motivationsafklaring i forhold til skole, uddannelse eller job.
  • En mulighed for deltageren for at få nyt perspektiv på læring, egne evner og ressourcer, gennem aktiviteter, læringssessioner og for unge praktikker.
  • En skemalagt uge med noget at stå op til for deltageren, og som samtidig arbejder hen mod en døgnrytme, der er mere hensigtsmæssig i forhold til skole- og uddannelsestilbud, samt arbejde.
  • Adgang til et dannende fællesskab i Idrætsprojektets rammer.
  • Mulighed for undervisningsforløb, lektiehjælp, alternative læringsforløb og folkeskolens afgangsprøve gennem Idrætsprojektet og Ungdomsskolens 9.i.
  • Løbende kontakt til sagsbehandlende myndighed, vurdering og justering af forløb.

Metode
I Kombinationspakken arbejder min. to af Idrætsprojektets trænere tæt sammen med deltageren og evt. familie for at lægge strategi for deltagerens positive udvikling. Her afklares det om normalskole eller almen beskæftigelse er inden for rækkevidde eller om indsatsen skal begynde et helt andet sted, såsom at arbejde med deltagerens grundkompetencer som fremmøde og sengetider, evt. motivation. Alt efter den enkeltes situation og lyst bliver deltageren gradvist introduceret til og deltager i forskellige aktiviteter. Trænerne har altid øje på og for deltagerens ressourcer og de sættes i spil gennem evt. læringsforløb og praktikker.

Idrætsprojektet arbejder målrettet på at ændre den enkeltes muligheder for at indgå i konstruktive fællesskaber og aktiviteter. Med udgangspunkt i aktivitetstilbud og fællesskab bliver deltageren støttet i at tilegne sig kompetencer og redskaber, få øget selvværd og forudsætninger for at opnå øget inklusion i positive fællesskaber i civilsamfundet, og opnå bedre chancer og vilkår for uddannelse, arbejde og et trygt ungdoms- og voksenliv.