Idrætsprojektets trænere

"For os er ’træner’ et prosocialt ord - en træner er noget man gerne vil have både i Hellerup og i Tingbjerg."

Træner-titlen har rod i Idrætsprojektets begyndelse for 10 år siden, hvor leder Christoffer Hansen primært lavede idræt og bevægelsesaktiviteter med de unge på Rymarksvænge. Christoffer har mange års erfaring som basketballtræner og er inspireret af, hvordan man, som træner i sportens verden, arbejder på at motivere spillerne til at udnytte deres potentialer og ressourcer fuldt ud til holdets bedste. Disse visioner overførte han til det pædagogiske arbejde i Idrætsprojektet, hvor fokus er på at børn, unge og voksne finder egne potentialer for at blive en ressource for sig selv og andre i de fællesskaber de indgår i.

Fra starten valgte Christoffer at brande sig selv som træner. Det gjorde han bl.a. ved altid at have træningstøj på, for at vise at han var klar til at træne, når de unge var motiverede for det. Derfor bærer trænerne i Idrætsprojektet i dag også Idrætsprojektets uniform. Det viser, at vi er klar til at deltage aktivt sammen med de børn og unge vi samarbejder med. Uniformen med Idrætsprojektets logo skaber også tryghed og genkendelighed, når trænerne kommer ud på institutionerne og i hjemmene – dem vi samarbejder med skal vide, hvad vi står for. Det at bære den samme uniformer synliggør også det sociale fællesskab som Idrætsprojektet er, og som vi inviterer andre til at blive en del af.

I dag, kan titlen som træner dog være lidt misvisende, da trænerne laver alle former for fritids- og læringsaktiviteter med udgangspunkt i, hvad de børn og unge vi samarbejde med, gerne vil og drømmer om. Det er altså langt fra kun idræt og bevægelsesaktiviteter, men alt fra kemiforsøg til musik og ridning.

Hvem er trænerne?

Idrætsprojektets medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat - vi har primært pædagoger, lærere og kandidater i idræt ansat, men andre faggrupper som ergoterapeut, socialrådgiver og fysioterapeut er også repræsenteret. Medarbejderne samarbejder på tværs af deres egen faggruppe og vidensområder. Alle trænere i Idrætsprojektet, uanset deres faglige uddannelsesbaggrund, arbejder ud fra Idrætsprojektets metode, hvilket er vores fælles faglige fundament, og titlen som træner er medarbejdernes fælles faglige identitet.

Hvordan arbejder trænerne?

For at sikre kvaliteten i arbejdet, samt at trænerne følger Idrætsprojektets metode, arbejder vi med individuel sparring og ’holdtræning’, som er vores form for supervision. Vi ønsker en motiveret og ambitiøs medarbejdergruppe, der samarbejder som et hold. Trænerne spiller forskellige positioner på holdet (har forskellige uddannelser, erfaringer og kompetencer), men de spiller alle sammen den samme sportsgren med de samme regler (Idrætsprojektets metode). Derfor arbejder vi også med, at trænerne kan udskifte hinanden, hvis der er behov for det. Det kan være, at matchet mellem barnet/den unge og træneren ikke er det rigtige i første omgang, hvilket både kan handle om kemi, men også om at barnet/den unge ønsker at deltage i aktiviteter, som en anden træner har kompetencer inde for. Da vi arbejder med fleksibilitet, som en del af vores metode, skal muligheden for et trænerskrifte være tilstede, og et trænerskifte kan betyde ny energi og et nyt fokus for barnet, den unge og deres familier.