Idrætsprojektets metode

Idrætsprojektet arbejder efter en unik metode, der er prøvet gennem 10 år og har banebrydende resultater.

Idrætsprojektet metode baserer sig på fem grundprincipper, som er grundlæggende for alt arbejde som vi udfører. Uanset hvem vi samarbejder med, eller hvilke målsætninger vi arbejder efter, så afspejles grundprincipperne i indsatsen.

Frivillighed

At deltage i Idrætsprojektet er frivilligt. Derfor skal alle deltagere selv indvilge i at samarbejde med Idrætsprojektet. Men et samarbejde med Idrætsprojektet kan godt indledes med, at træneren arbejder på at indhente samtykke fra deltageren, ved at lave intensivt opsøgende arbejde. Frivilligheden lægger fundamentet for den enkeltes oplevelse af sig selv som aktiv deltager i eget liv og muliggør, at den enkelte kan bevæge sig i en ny retning og tage ejerskab af processen.

Tålmodighed

Tålmodighed afspejler sig i alle facetter af vores arbejde og i alle vores samarbejdsrelationer med børn, unge, voksne, familier, netværk, samarbejdspartnere, foreninger, osv. Vi bliver tålmodigt og insisterende ved, også når vi møder langvarig modstand og gentagne afslag.

Fleksibilitet

Fleksibilitet kommer til udtryk gennem 4 parametre:

  1. Idrætsprojektet er fleksibel med tid og arbejder på skæve tidspunkter for at imødekomme ønsker til aktiviteter.
  2. Idrætsprojektet tilrettelægger altid indsatsen efter den enkeltes behov og justerer løbende forløbet, hvis behovet ændrer sig.
  3. Idrætsprojektet inddrager altid den enkeltes netværk i indsatsen og arbejder om muligt helhedsorienteret med familien.
  4. Idrætsprojektet accepterer og respekterer samarbejdspartneres forskellige arbejdsgange og metoder, og er bevidste om, at alle indsatser udføres i samarbejde med andre.

Motivation

Idrætsprojektet forfølger deltagerens ønsker og drømme og baserer motivationsarbejdet på disse. Målet er, at deltageren herved oplever en egen lyst til at ville træne, lære og deltage. Idrætsprojektet bruger ingen tvang eller unødigt pres, men i stedet en evig insisteren på at være sammen.

Tro, Håb & Tryghed

I Idrætsprojektet tror vi på deltagerne – vi tror på, at alle har ressourcer og potentialer. Vi håber på, at deltagerne vil være sammen med os i prosociale fællesskaber – i fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse. Idrætsprojektet skaber trygge rammer, som danner grundlag for udvikling, læring og trivsel.