Forandringsteori

Forandringsteorien er bindeleddet mellem strategi og praksis; en teori om den forandring, som Idrætsprojektet vil skabe for målgruppen.

Idrætsprojektet arbejder for at bygge bro sammen med børn, unge og voksne til civilsamfundets prosociale fællesskaber i fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse. Idrætsprojektet nedbryder de barrierer, der er for deltagelse i fællesskaberne her og ”træner” de kompetencer, der skal til for at begå sig i disse arenaer og udvikle sig i dem.

Idrætsprojektet organisation er funderet i faste medarbejdere med stærke socialfaglige kompetencer og et stort antal frivillige, som er support på de enkelte indsatser og til vores større events. Sammen er vi et stort fællesskab og en tryg base for afprøvning og udvikling af kompetencer, som er nødvendige for at flytte sig socialt.  

Mission

Idrætsprojektets mission er i samspil med børn og unge med særlige behov at hjælpe dem med at opnå samme muligheder i civilsamfundets prosociale fællesskaber – fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse - som andre børn og unge. Dette for at skabe varige forandringer, som muliggør, at de kan bidrage til og trives i samfundet og dermed opnå størst mulig livskvalitet.

Overordnede målsætninger:

  • Idrætsprojektet arbejder for at hjælpe børn og unge med at ændre deres handle- og tankemønstre via aktiviteter og deltagelse i fællesskab.
  • Idrætsprojektet inddrager børns og unges nuværende netværk og arbejder for, at der kan skabes nye og holdbare netværk, der rækker ind i voksenlivet.
  • Idrætsprojektet bygger bro i samarbejde med børn og unge på institution/tilbud/hjem/område til civilsamfundet og arbejder for at motivere og forberede dem til deltagelse i fritids-, skole-, -uddannelses eller jobtilbud.
  • Idrætsprojektet arbejder for, at børn og unge kan udvikle deres kompetencer i fritidslivet, i skolen/uddannelse eller på arbejdsmarked med henblik på, at de senere kan overføre og anvende disse kompetencer i andre sociale arenaer.