Fritidspakken

Idrætsprojektets Fritidspakke er et fleksibelt og skræddersyet tilbud, der bygger bro til et aktivt fritidsliv og positive fællesskaber.

Fritidspakken er et tilbud til børn og unge i Idrætsprojektets målgruppe. I fritidspakken bliver den unge tilknyttet en træner, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, med henblik på at bygge bro til et aktivt fritidsliv med fritidsaktiviteter i foreninger og klubber eller men fritidsjob. 

Målgruppen for fritidspakken er børn og unge med særlige behov, der har brug for guidning og vejledning med henblik på at få et aktivt fritidsliv. Idrætsprojektet arbejder ikke kun for at få deltagerne tilknyttet idrætsaktiviteter, men tilbyder også musikundervisning eller andre fritidsaktiviteter, som deltageren selv ønsker. Desunde arbejdes der målrettet med fritidsjobsøgning for de unge, der drømmer om et fritidsjob.

Deltageren får gennem Idrætsprojektet tilknyttet en træner, som min to gange om ugen arbejder med at motivere, guide, vejlede, træne og undervise deltageren med det formål at få ham/hende fast tilknyttet et fritidstilbud i civilsamfundet eller et fritidsjob. Derudover arbejder Idrætsprojektet på at finde personer i netværket, der kan støtte op om barnets/den unges positive udvikling.

Som en naturlig forlængelse af Fritidspakken kan barnet/den unge overgå til Fritidsliv med Mentor eller Fritidsjob med Mentor, der har til formål at sikre fastholdelse af barnet/den unge i fritidsliv og fritidsjob. 

Fritidspakken tilbydes i dag bl.a. til børn og unge tilknyttet Borgercenter Børn og Unge (BBU), samt Borgercenter Handicap (BCH). Fritidspakken kan skaleres efter behov, men som minimum mødes barnet/den unge med træneren to gange om ugen.