Den Gode Modtagelse

  • ""
I Den Gode Modtagelse undervises elever i at tage imod nye elever. Den Gode Modtagelse er udviklet i samarbejde med Korsager Skole.

Et af kodeordene i skolepolitik er inklusion, og den danske folkeskole er blevet pålagt at inkludere børn med særlige vanskeligheder. En af forudsætningerne for at inklusion kan lykkes er, at der på skolerne er et godt og velfungerende fællesskab. Den Gode Modtagelse, som er udviklet i samarbejde med Korsager skole, handler om, hvilken indflydelse fællesskabet har, og hvordan det at blive godt modtaget kan gøre underværker for en vellykket og positiv inklusion. Nogle gange er det de helt simple ting, der gør den store forskel.

Siger en skole ja til Den Gode Modtagelse, siger den ja til et projekt, der løber over et år. Der tilbydes 3 workshops efterfulgt af en opfølgende workshop til max. ni 6. klasses elever, der derved bliver modtagerambassadører på skolen.

Modtagerambassadører på din skole

I Den Gode Modtagelse uddannes modtagerteams, så der er flere ressourcepersoner på skolen, udover læreren, der kan være med til at tage ansvaret for, at elever, der enten starter som nye i klassen eller skolen, eller som kommer tilbage efter en afbrydelse i deres skolegang, får en god modtagelse.

Baggrunden for Den Gode Modtagelse er, at det kan være svært at starte på en ny skole eller komme tilbage efter længerevarende fravær eller sygdom. Den modtagelse og den del man får i fællesskabet spiller en markant rolle i, at børn og unge trives i skolerne. Det er vigtigt at få opbygget en kultur, der er en del af hverdagen, hvor skolefællesskabet spiller en central rolle – for dette understøtter trivslen blandt elever og lærere.

Hvad lærer man i Den Gode Modtagelse?

Workshopsene har det formål at give eleverne simple redskaber, der kan gøre det nemmere at byde nye på skolen velkommen. Eleverne lærer derfor om følgende:

  • Kropssprog og håndtryk, herunder betydningen af en god modtagelse.
  • Fællesskabs-skabende lege, herunder hvorfor og hvordan leg har værdi for fællesskabet.
  • Formidling, herunder formidling af skolens værdier og redskaber til at stå foran et publikum.

Når modtagerambassadørerne har gennemgået læringsforløbet, kan de blive medskabere af en ny kultur i skolen, hvor alle føler sig godt modtaget og velkommen. Det øger trivslen, så man kan koncentrere sig om at lære.

Modtagerambassadørernes rolle

Efter uddannelsen er det modtagerambassadørernes rolle, udover generelt at sprede god stemning, at være med til at give nystartede 0. klasses elever og deres forældre en god modtagelse. På uddannelsen lærer de forskellige redskaber og lege, samt lærer at formidle dem og formidle værdier der findes på skolen, med det formål at skabe klassefællesskab både blandt eleverne og forældrene, og på sigt et stærkere fællesskab på skolen generelt. Således vil modtagerambassadørerne have mulighed for at stå for at organisere frikvarterer med lege for 0. klasserne og facilitere lignende forløb for den nye forældregruppe på forældremøder.

Erfaringer fra Korsager Skole

Idrætsprojektet har i 2016 iværksat det første initiativ på Korsager Skole, hvor seks 6. (nu 7.) klasses elever er blevet uddannet i Den Gode Modtagelse med henblik på at give nystartede 0. klasses elever og deres forældre en god modtagelse.

På Korsager Skole har tilbagemeldingerne været, at de har været rigtig glade for Den Gode Modtagelse. De frø der er blevet plantet af modtagerambassadørerne i forhold til at være gode til at modtage og invitere ind i fællesskabet, er ikke bare spiret, men har forgrenet sig ind på lærerværelset og ind i forældregruppen, som har lært hinanden at kende. Eleverne er rigtig glade for ordningen, og det er blevet populært og eftertragtet at være modtagerambassadør. Korsager Skole melder generelt tilbage, at der tydeligt er sket en positiv forandring i skolens fællesskab og blandt elevers og læreres trivsel